Mateřská škola

Mateřská škola při Národním ústavu pro autismus je jednotřídní mateřská škola s kapacitou 12 dětí. Třída je věkově smíšená, několik míst je určeno pro děti s poruchami autistického spektra (PAS).

 

ODPOLEDNÍ AKTIVITY – mohou přicházet i děti, které zatím do školky nechodí (to znamená nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání), ale přicházejí pouze na tuto aktivitu a při ní se mohou setkat s dětmi, které do školky pravidelně docházejí.

úterý    14.30–15.30 – program   Předškolní příprava 

čtvrtek 15.00–16.00 – program   Jsem ve školce s kamarády

 

Kdo jsme

Personální zajištění

Provoz

Platby

Identifikační údaje školy

Dokumenty